ผลสำรวจเด็กปัตตานีติดพนันออนไลน์ เพื่อนตัวดีชวนพาไปสูญเงิน เร่งสร้างกลไกเพื่อนดีช่วยป้องกัน

เผยผลสำรวจเด็กปัตตานีติดพนันออนไลน์ เพื่อนตัวดีชวนพาไปสูญเงิน สูบเงินพอแม่ ยืมเพื่อน เร่งสร้างกลไกเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ยุ่งการพนัน ป้องกันปัญหาสังคม 11 เครือข่ายเยาวชนร่วมลดผลกระทบในและรอบสถานศึกษา เตือนภัยพนันออนไลน์เข้าถึงง่ายแค่มีโทรศัพท์มือถือ เสียงจากเด็กและเยาวชน “ต้องมีภูมิคุ้มกันการพนันออนไลน์”


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ร่วมกับศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ นำเสนอผลการสำรวจสถานการณ์ปัญหาการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนนักศึกษาชาย 368 คน หญิง 268 คน มีอายุระหว่าง 13-24 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.ต้น ร้อยละ41.8  ชั้น ม.ปลาย/ปวช.ร้อยละ 35.2 และระดับอุดมศึกษาร้อยละ 9.7

ผลสำรวจเด็กปัตตานีติดพนันออนไลน์

ผลการสำรวจพบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างรู้จักการพนันหรือพนันออนไลน์ครั้งแรกจากเพื่อนร้อยละ 48.4 และพบว่ามีการเล่นพนันหรือพนันออนไลน์ พนันฟุตบอลถึงร้อยละ 36.5 สาเหตุที่เล่นพนันคือเพื่อความคลายเครียดและเช่นในช่วงเวลาว่าง และคนรอบข้างที่เล่นการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่คือเพื่อน

ข้อมูลที่น่าตกใจคือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.2 นำเงินจากเงินเก็บและเงินในครอบครัว รวมไปถึงยืมเพื่อนหรือคนรู้จักมาเล่นพนัน โดยจำนวนเงินเฉลี่ยที่ใช้เล่นพนันออนไลน์แต่ละครั้ง 100 บาท ถึง 500 บาท และสูญเงินให้กับการพนันไปมากกว่า 5,000 บาท (สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการฯ โทร. 0991811459)

เร่งสร้างกลไกเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ยุ่งการพนัน

ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างพื้นที่สาธารณะและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบพนันออนไลน์ในสถานศึกษา จังหวัดปัตตานี : สร้างความเป็นเพื่อน ด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน เปิดเผยว่า ผลการสำรวจชี้ว่า เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับสังคมเนื่องจากการพนันจะนำมาซึ่งปัญหาหลายด้าน ทั้งผลการเรียนตกต่ำ สุขภาพกายและใจที่ย่ำแย่ ลักเล็กขโมยน้อย หนี้สิน การทำร้ายร่างกายหรือมุ่งเอาชีวิตเพื่อหาเงินไปใช้หนี้พนัน

“ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนให้สังคมหรือเยาวชนได้ตระหนัก เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือพลังเยาวชนที่มีความเข้มแข็งจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้การพนัน ลดลงไปในสังคม” ผศ.ดร.นิเวศน์กล่าว

11 เครือข่ายเยาวชนร่วมลดผลกระทบในและรอบสถานศึกษา

สำหรับการนำเสนอผลสำรวจดังกล่าวมีขึ้นระหว่างกิจกรรมถอดบทเรียน “สร้างพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันในและรอบสถานศึกษา” ภายใต้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนนักศึกษาในเครือข่ายเยาวชน สถานศึกษาและองค์กรต่างๆ 11 แห่ง ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีและวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รวมถึงเครือข่ายเยาวชนและผู้ปกครองจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สาธารณะและจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนลดผลกระทบจากการพนันทั้งในและรอบสถานศึกษา ภายใต้โครงการ "สร้างพื้นที่สาธารณะและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการขับเคลื่อนกลไกลดผลกระทบพนันออนไลน์ในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี" โดยผ่านกระบวนการและแนวคิด "สร้างความเป็นเพื่อนด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน" เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษของการพนันออนไลน์ การสำรวจสถานการณ์ปัญหาการพนันออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดปัตตานี การสร้างพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่สีขาวให้เยาวชนได้มีกิจกรรม

นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนันมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เปิดเผยว่า กลไกในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เยาวชนมีทักษะรู้เท่าทันการพนันออนไลน์ เสริมกับกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กในจังหวัด รวมไปถึงสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดด้วย อย่างน้อยให้เขาได้ติดเมนูหรือข้อมูลการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันเหมือนปัญหาวัยรุ่นอื่นๆ

"ความน่ากลัวที่สุดคือการที่สังคมไม่รู้สึกว่าการพนันเป็นเรื่องอันตราย ทั้งๆที่เราเห็นปัญหาที่เกิดจากการพนันในข่าวทุกวัน อีกทั้งปัจจุบันการเข้าถึงการพนันได้ง่ายรวดเร็วเพราะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ มีระบบการจ่ายเงิน ตัดเงินที่สะดวก เสี่ยงที่จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่เสพติดได้” นายพงศ์ธรกล่าว

เตือนภัยพนันออนไลน์เข้าถึงง่ายแค่มีโทรศัพท์มือถือ

นายฟารอน ผู้ดูแลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  เปิดเผยว่า การพนันทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก แค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวในมือสามารถที่จะคลิกเข้าไปเล่นการพนันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายและน่ากลัวเป็นอย่างมาก เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมรณรงค์ทุกรูปแบบให้เยาวชน

“ถ้ามีโอกาสอยากจะให้มีการต่อยอดไปถึงทุกโรงเรียน บรรจุเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เพราะทุกๆปีสถิติการพนันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บางคนอาจจะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ แต่ความเป็นจริงแล้วการพนันออนไลน์มีตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้นฝากทุกคนว่าช่วยเป็นหูเป็นตา รณรงค์การพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ กำจัดสิ่งที่มืดมนสิ่งที่เลวร้ายในสังคมออกไป” นายฟารอนกล่าว

เสียงจากเด็กและเยาวชน “ต้องมีภูมิคุ้มกันการพนันออนไลน์”

นายต่วนอัฟฮัม วัดเส็น นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลปัตตานี ให้สัมภาษณ์ว่า จากกิจกรรมนี้เยาวชนได้ตระหนักและทราบถึงโทษหรือพิษภัยของการพนันออนไลน์ สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับตัวตนเองและคนรอบข้างให้รู้เท่าทันการพนันได้

นายอะฟันดี หัตถประดิษฐ นักเรียนโรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี กล่าวว่า หลังร่วมกิจกรรมแล้วเราสามารถตระหนักและบอกต่อเพื่อนๆ ให้ห่างไกลการพนันออนไลน์ เพราะทำให้เราหมดเงินได้ อีกทั้งเป็นเหมือนสิ่งเสพติดที่ส่งผลเสียต่อตัวเราและคนรอบข้าง การร่วมกิจกรรมนี้ทำให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกัน รู้จักหลีกเลี่ยงการพนันออนไลน์ได้