ชมรม Eng Guide ไม่ธรรมดา สร้างเด็กยะลาอาสาทำงานเพื่อสังคมผ่านภาษาอังกฤษ

วันนี้เรามาทำความรู้จักชมรมนักเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ยะลา ที่ไม่ธรรมดามาก เพราะก่อตั้งมาเพื่อให้เด็กเรียนรู้การทำงานเพื่อสังคมด้วยภาษาอังกฤษโดยเฉพาะมานานกว่า 7 ปีแล้ว

นั่นคือ Eng Guide Club ของนักเรียนหมวดภาษาต่างประเทศโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการสอนภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสาร )Learning through sharing( หรือที่เรียกกันว่า การเรียนรู้ผ่านการแชร์ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเป็นทีมงาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีมงานชมรมใช้โอกาสในการเรียนรู้ผ่านการแชร์ด้วยกันเอง ผ่านกระบวนการการเป็นนักคิด นักสร้าง นักทำและยังเป็นผู้ให้โอกาสในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนพิเศษในช่วงหลังเลิกเรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นที่สนใจภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ในช่วงภาคฤดูร้อนทุกปี ทางชมรมจะจัดค่าย Eng Guide Summer Camp ให้โรงเรียนอีกด้วย อีกทั้ง ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้รับเชิญด้วย เช่นเมื่อปีที่แล้วทางชมรม Eng Guide ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานและแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเป็นครั้งแรกในงาน Share&Learn moving  forward together ณ โรงแรมซีเอส.ปัตตานีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสิบกว่าองค์กร

ในโอกาสนี้ นักข่าว Gen Peace Reporters ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนางสาวซารีนา กาหลง อาจารย์ที่ปรึกษาของชมรม Eng Guide และนายชารีฟ เจ๊ะแว ประธานชมรมซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวซารีนา กาหลง อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม Eng Guide ให้สัมภาษณ์ว่า "ในฐานะเป็นอาจารย์คนหนึ่งเชื่อว่าเราจะเรียนรู้อะไรนั้นมันมีระดับขั้นของการเรียนรู้ สิ่งที่จะบอกคือ หากเราเรียนรู้ด้วยการใช้ประสบการณ์ตรง คุณจะเรียนรู้ได้เต็มร้อย แต่หากเราเรียนรู้ด้วยการฟังอย่างเดียวคุณจะเรียนรู้ได้แค่ 10% ฉะนั้นระดับสูงสุดของการเรียนรู้ คือ การลงมือทำพร้อมได้รับประสบการณ์จริงๆ”

รู้จักทฤษฏี " learning  through  Sharing "

นางสาวซารีนา อธิบายถึงทฤษฏี " learning  through  Sharing " ว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยการแชร์ ซึ่งถือเป็นทางหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยตัวพวกเขาเอง โดยที่นักเรียนเองสามารถจัดกระบวนการขั้นตอนด้วยตัวเองได้ เพื่อฝึกการเป็นนักคิด นักสร้าง นักทำ ทั้งสามารถเป็นผู้ให้โดยการใช้ภาษาในการสื่อสาร

“และยังเปิดโลกการเรียนรู้ของพวกเขาด้วยการแชร์ภาษาอังกฤษด้วยกันเอง เชื่อว่าเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมทางภาษาที่ดีของพวกเขาค่ะ"

นายชารีฟ เจ๊ะแว ประธานชมรม กล่าวว่า "รู้ดีและภูมิใจในตัวเองที่ได้มาถึงจุดๆนี้ ซึ่งเราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการสร้างกระบวนการทำงานทำขั้นตอน นับเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับในวัยเรียน อีกอย่างได้สัมผัสถึงการเป็นผู้สอนซึ่งในบางวันเราก็ได้มีโอกาสมาสอนเด็กๆในช่วงหลังเลิกเรียนด้วย"

สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของชมรม Eng Guide มี 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

-Tuition class

-YouTube channel

-Morning assembly

-Question box