รัฐมนตรีสาธารณสุขบาห์เรนเปิด “ศูนย์สารสนเทศบาห์เรน” ณ สำนักงานวิทยาบริการ ม.อ.ปัตตานี

รัฐมนตรีสาธารณสุขบาห์เรน “เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวอาณาจักรบาห์เรนและภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่สำนักวิทยบริการ (หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ (His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ (H.E. Faeqa bint Saeed Al - Saleh) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์ เปิด “ศูนย์สารสนเทศบาห์เรน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa Bahrain Information Center” ณ.สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมในพิธี

ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์  นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้พระราชทานงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน สำหรับเงินจากกองทุน “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”  ได้ดำเนินการจัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1.สนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์  จัดสรรทุนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดละ 1 ทุน

2.สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

3.สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศบาห์เรน และได้รับพระราชทานชื่อ “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa Bahrain Information Center ”

4.สนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรบาห์เรน

5.สนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาเกี่ยวกับราชอาณาจักรบาห์เรน

6.สนับสนุนทุนในการดำเนินงานด้านบาห์เรนศึกษา

​​นางฟาอีเกาะห์ กล่าวว่า ในนามตัวแทนของ เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรนศึกษาในวันนี้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความฝันในวันวาน สู่ความเป็นจริงในปัจจุบันและสร้างชีวิตที่ดีในอนาคต  จากอดีตที่ผ่านมาราชอาณาจักรบาห์เรนได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

“ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกประเทศ โดยยึดหลักความเชื่อว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรเดียวที่ทรงคุณค่าต่อการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นผู้นำที่ทรงปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านทรงริเริ่มหรือสนับสนุนโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา สารสนเทศ เศรษฐกิจ และอีกมากมาย  ราชอาณาจักรบาห์เรนจะยังคงให้ความสนับสนุนและความช่วยเหลือเหมือนอย่างที่ผ่านมา  ตราบเท่าที่ยังมีความพยายามในการสร้างความรุ่งเรืองและความคงอยู่ของมนุษยชาติ” นางฟาอีเกาะห์ กล่าว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนพระองค์เจ้าชายแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี