งานแกะสลักกระต่ายขูดมะพร้าวด้วยลวดลายมลายู ผลงานจากปาเระปัตตานีสู่สายตาชาวโลก

 

  

การแกะสลักไม้ลวดลายมลายูแม้ในปัจจุบันยังมีให้เห็นแต่กลับเหลือน้อยจนต้องมีการอนุรักษ์ไว้ โดยผู้คนส่วนมากจะรู้จักลวดลายมลายูจากเรือกอและ แต่ยังมีน้อยคนที่จะรู้จักกระต่ายขูดมะพร้าวสลักลายมลายูเป็นรูปสิง

โดยผู้ทำคือนายอาลี มาหะ อายุ 77 ปี ที่บ้านปาเระ ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี ที่ยึดอาชีพการแกะสลักกระต่ายขูดมะพร้าวจากไม้เนื้ออ่อนให้มีลวดลายมลายูจนเกิดข่าวโด่งดัง จนมีคนจากต่างจังหวัดและต่างประเทศเช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น มาดูงานศิลปะที่คุณตาอาลีได้ตั้งใจสร้างขึ้นมา และก็มีคนสนใจซื้องานแกะสลักของท่านไปแสดงในงานศิลปะวัฒนธรรมในที่ต่างๆ ตั้งไว้เป็นเครื่องประดับบ้าน

งานศิลปะวัฒนธรรมที่สร้างงานด้วยลวดลายมลายูอย่างเช่นที่คุณตาอาลีสร้างสรรค์แบบนี้เป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก กำลังจะหายไปและไม่มีคนสืบทอด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเพียงลูกชายคนเดียวของท่านที่รับช่วงต่อจากท่าน

ท่านให้สัมภาษณ์ว่า “เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 30 และไม่เปลี่ยนอาชีพอีกเลย เพราะมีใจรักเรานานนี้ เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนมากและก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากงานแกะสลักนี้”

อย่างไรก็ตาม นายอาลี กล่าวว่ามีคนมาสนใจงานไม้แกะสลักนี้ และมีการติดต่อซื้อขายโดยกระต่ายขูดมะพร้าวแกะสลักขนาดธรรมดาจะมีราคาประมาณ 3,000 บาทและขนาดใหญ่ประมาณ 2 เมตรจะมีราคา 25,000 บาท