สรุปชิงเก้าอี้ประธานกรรมการอิสลามบางพื้นที่ นราธิวาสทีมเก่าเหนียวแน่น ปัตตานีแบ่งเค้ก

 

27 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ตามประกาศของมหาดไทย โดยปกครองจังหวัดทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งและบางจังหวัดก็มีรองผู้ว่าทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งส่วนใหญ่จัดที่ห้องประชุมศาลากลางประจำจังหวัด มีการเริ่มกระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่ 09.00 เป็นต้นไป  บัดนี้ได้ผู้ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการเป็นที่เรียกร้อยแล้ว

สรุปการเลือกตั้งในผลการเลือกตั้งในบางพื้นที่

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทีมเก่าอาจารย์สมัย เจริญช่าง สามารถรักษาฐานเดิมไว้ได้ โดยการชนะเดิมใหม่ 28 ที่นั่ง ต่อ 2 ที่นั่ง นั่งประธานคณะกรรมการอิสลามอีกสมัย

จังหวัดชลบุรี ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสมหวัง ขำหลี นั่งประธานคณะกรรมการอิสลาม ส่วนรองประธาน คือคนที่ 1 นายกาเซ็ม เจ๊ะดามัน รองประธานคนที่ 2  นายชาลี ตอฮา รองประธานคนที่ 3 นายสมาน แจ่มสว่าง และรองประธานคนสุดท้าย นายพนัส เวชชนะ จากนั้นได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) นายสุวัฒน์ กูบกระบี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป

จังหวัดระยอง อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ จ.ระยองได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม อ.เมือง ระยอง แล้วนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอมายังจังหวัดระยอง 27  พ.ย.60 ได้ สรุปมีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด โดยมี นายไพศาล อับดุลลอ นั่งเก้าอี้ประธาน

จังหวัดตราด อิหม่ามประจำมัสยิดในพื้นที่ จ.ตราด ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด  นายสมาน อาดัม ได้รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

จังหวัดภูเก็ต ด.ต. ดร.โกมล ดุมลักษณ์ สามารถรักษาตำแน่งประธานได้อีกสมัย

จังหวัดสงขลา การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้มีขึ้น ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา จ.สงขลา เลือกใช้วิธีการชูรอเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยผู้ทำการชูรอคือบรรดาอิหม่ามทุกท่านใน จ.สงขลาซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 398 คน กระจายอยู่ใน 14 อำเภอ ของ จ.สงขลา นายศักดิกรียา บินแสละ นั่งประธานคณะกรรมการประจำจังหวัดสงขลาอีกสมัย

อีกพื้นที่หนึ่งที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือน นครศรีธรรมราชกลุ่มนะฮ์ฎอตุลอุมมะฮ์ ซึ่งเป็นทีมใหม่ ที่มีสายตระกูลพิศสุวรรณให้การสนับสนุนชนะ

พื้นที่ชายเดนใต้

จังหวัดปัตตานีได้การเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำหวัดปัตตานีที่อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี โดยใช้เวลาการนับคะแนน 15 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย.จนถึงเวลา 06.38 น. ผลการเลือกตั้ง ทีมเก่า นายแวดือราแม มะมิงจิ สามารถรักษาแชมป์ได้อีกสมัยนั่งเก้าอี้ประธานคณะกรรมการอิสลามเป็นสมัยที่ 4 ได้สำเร็จ ซึ่งในทีมได้รับเลือก จำนวน 19 ที่นั่งได้แก่ 1. ดร.แวดือราแม มะมิงจิ   นาย มะ กูเต๊ะ 3. นายอาลี มะลี 4. นายเซ็ง ใบหมัด 5. นายเจ๊ะหามะ หะยีดือราแม 6. นายมูฮำหมัด หะยีแวสอเสาะ 7. นายอับดุลราหมาน กือมอ 8. ดร.อับดุลไฮมีน สาและ 9. นายสิหะมูดิง วาโมง 10. นายศอลาฮุดดีน หะยียูโซ๊ะ 11. นายอูมา แมะ 12. นายเจะฮูเซ็ง เจ๊ะอูบง 13. นายสะมะแอ มาแย 14. นายนิรมาน อีซอ 15. นายมัมุง สามะ 16. นายฮามะปูซี ดัมแม 17. นายอดุล แจ๊ะแน 18. นายยูกิมลี ฮาเระ และ 19. นายดอเลาะ กานิง

ส่วนทีมคู่แข่ง ได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ได้แก่ 1. นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ 2. นายอาห์มัด โต๊ะมิง 3. ดร.อาฮามัดกาแม แวมูซอ 4. นายอัศมี โต๊ะมีนา 5. รศ.อับดุลเลาะ อับรู 6. นายรุสดี ตาแย๊ะ 7. นายมูหามะ กาเร็ง 8. นายมูหัมมัดเฟาซี ดอเลาะ 9. นายดอเลาะ กานิง 10. นายยาดอเลาะ และ 11. นายมะหะมะอาลี นอจิ

นราธิวาส ทีมเก่ากวาดยกทีม

นราธิวาสมีจำนวนอีหม่ามประจำมัสยิดพื้นที่ จ.นราธิวาส ทั้งหมด  666 มัสยิด มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 664 ท่าน อีก 2 มัสยิด อีหม่ามประจำมัสยิดเสียชีวิตก่อนหน้าและไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งคงว่างอยู่

ทีมผู้สมัครชุดเก่า นำโดย นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ส่งผู้สมัคร 28 คน สำหรับผลการนับคะแนนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  ทีมประธานคณะกรรมการอิสลาม ที่พึ่งสิ้นสุดวาระได้รับเลือกยกทีม 28 ที่นั่ง ส่วนอีก 2 ที่นั่ง คือทีมซามานี ยูโซะได้ 2 ที่นั่ง ซึ่งนับได้ว่าชุดเดิม ยังคงเหนียวแน่น สามารถรักษาความไว้วางใจจากอีหม่ามผู้ใช้สิทธิ์ รักษาเก้าอี้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อีก 1 วาระ เป็นวาระที่ 3 ต่อไปอีก 6 ปี

ยะลา บาบอแอ นั่งประธานอีกสมัย

พื้นที่จังหวัดยะลา ทีมเก่าที่นำโดย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหลายสมัยอย่างนายสะมะแอ ฮารี ได้รับเลือกทั้งหมด 27 ที่นั่ง ส่วนอีกสามที่นั่งเป็นผู้สมัครอิสระ สามารถนั่งเก้าอี้ประธานได้อีกหนึ่งวาระ

หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้ว  30 คนที่ได้รับการคัดเลือก ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ ก่อนที่จะมีการประชุมคัดเลือกตำแหน่งสำคัญภายใน 15 วัน เช่น ตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 1 ตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด รองประธานเลขานุการอย่างละ 1 ตำแหน่ง และกรรมการอื่นๆ ต่อไป